تفاوت‌ های کامپاند پلیمری با مستربچ

تفاوت های کامپاند پلیمری و مستربچ که مواد پایه برای تولید محصولات پلاستیکی هستند که توجه ویژه‌ای در بین تولیدکنندگان پلاستیک و صادرکنندگان مواد پلیمری در سالهای اخیر بوده است. شرکت کارینا پلیمر با تولید کامپاندهای پلیمری مهندسی در گرید تزریقی و اکستروژن هم در صنایع ایران رضایت تولیدکنندگان داخلی را کسب کرده و هم در صنایع دیگر کشور ها مثل ترکیه و ارمنستان و روسیه با گام صادراتی خود با استانداردها بین المللی و آنالیز محصولات پلیمری را برداشته است.

ادامه مطلب